Ambachtsring 23S, 1969NH Heemskerk
06 - 405 11 55 8
info@bouw-online.nl

ERP

Het digitale hart voor uw organisatie

Bedrijfsprocessen digitaliseren

Bouw-Online biedt u de oplossing voor een efficiëntere en moderne bedrijfsvoering. Een op maat gemaakte ERP. Onze expertise in IT-oplossingen maakt het mogelijk om uw bedrijfsprocessen te digitaliseren en te automatiseren. Dit biedt u niet alleen tijdwinst en efficiëntie, maar ook een verbetering van de kwaliteit en nauwkeurigheid van uw processen.

Een van onze belangrijkste diensten is het ontwikkelen van een ERP-systeem. Een ERP-systeem staat voor Enterprise Resource Planning en is een softwarepakket dat u helpt bij het beheren van uw bedrijfsprocessen.

Het ERP-systeem is een alles-in-één oplossing die u in staat stelt om uw financiën, productie, verkoop en andere bedrijfsprocessen te beheren in één centrale database. Het is een uiteindelijk een totaalpakket, maar je hoeft zeker niet alles af te nemen. Als je alleen een CRM nodig hebt is dat ook mogelijk! 

Neem contact met ons op
ERP cirkel

Wat is het doel van ERP?

Een ERP zorgt voor ondersteuning voor het presenteren en het procesverloop van jouw organisatie. De meeste handelingen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Wat hier het voordeel van? Een van de voordelen is dat jouw processen sneller verlopen met minder fouten, wat ruimte maakt voor meer tijd en handelingen. 

Een andere veel gebruikte reden is dat jouw processen gegevens meenemen en opslaan in een database. Hierop kan je bijvoorbeeld alles terugvinden en extra controles uitvoeren. Ook is het mogelijk om van deze gegevens een dashboard op te zetten waardoor je KPI’s kan meten van jouw organisatie.

Vragen?Wat is een ERP?

Hoe maken wij een ERP?

We beginnen met het in kaart brengen van de doestelling van het ERP. Wat wil je hier mee en wat kunnen je gebruikers hierop doen? Na het in kaart brengen van het grote plaatje kunnen we het project indelen in korte periodes. We leveren per periode een component van jouw systeem. Dit doen we om twee redenen.

De eerste reden is omdat we dan jouw behoeftes als organisatie fragmenteren en in kleinere oplossingen verwerken. Deze kleine oplossingen leveren we dan in een bruikbaar product. Dit gaat dan in periodes van drie weken, dat noemen we sprints. De oplossingen worden dan ontworpen, gerealiseerd, getest en beoordeeld door de opdrachtgever om vervolgens in gebruik te nemen.

De tweede reden is om geld te besparen. Doordat we op een iteratieve methode het project beheren, komen de fouten eerder naar boven en kost dit minder aan het einde van de rit. Dit is belangrijk als bijvoorbeeld de behoeftes veranderen van de opdrachtgever. Indien dit veranderd wil je natuurlijk niet alles overnieuw doen.

Neem contact met ons op!
agile

Zie je kansen? Vraag een offerte aan!